Zhruba jeden a půl minuty dlouhý záznam závěrečného proslovu Dr. Hamera z habilitačního řízení
11. září 1998 na Univerzitě ve slovenské Trnave (v němčině, český překlad pod videem).

Má snad školská medicína monopol?


Podívejte se, říkají: Když jste proti školské medicíně, proč jste pak přišel sem k nám na fakultu?...
Co to vůbec je ta školská medicína? Suma sumárum 5 000 hypotéz. A myslí si, že má monopol...
Jsem tu jako vědec, a ne jako ten, kdo se naučil nazpaměť katechismus školské medicíny a teď ho tady zpaměti předříká.
Já ho beztak znám. Mám s ním po 15 letech na univerzitní klinice zkušenost, znám ho. Co víte vy, vím já také...
Přicházím jako vědec a chtěl bych vám předložit vědecké důkazy, přírodní zákony. Jejich platnost jsme prokázali.
Prozkoumali jsme 7 případů, které se nám dostaly pod ruku j
ako první, a zjistili jsme, ano, že to souhlasí. Je to prostě správně...
Nemám v úmyslu vás přemlouvat. Chci vás přesvědčit jen jako vědec, na základě
reprodukova
telnosti na libovolném případě,
tak jak je to běžné v přírodních vědách po celém světě...
To není o školské medicíně a ne-školské medicíně. Hic Rhodus hic salta.
[1] Tady je reprodukce, tady je verifikace a basta...
A když ne, pak to je chybně, a když je to chybně, potom je třeba akceptovat prohru...

Pro pacienty musíme udělat všechno, co může být k jejich užitku... i umět říct: Okamžik, dost, bylo to špatně...
Co uděláme pro dobro našich pacientů?
Toto je můj názor. To nesmí být boj o víru. Musí jít o poctivou snahu, férové soupeření vědy.
Proto jsme na univerzitní půdě.[1] Zde je Rhodus, teď skoč! Přeneseně: Tady a teď předveď (ukaž), co umíš!

Košík

Košík je prázdný.