Nemoci můžete porozumět. Její příčina se dá vystopovat.

Jak?

Za pomoci zcela nového způsobu uvažování.

O co jde?

O neotřelý, ale zároveň plně ověřitelný systém Germánské nové medicíny®.

V originále
Germanische Neue Medizin® / Germanische Heilkunde®.

Co je to?

5 biologických přírodních zákonů

teorie v přísně vědeckém duchu

ryzí medicínsko-biologické souvislosti
vše reprodukovatelné

Kdo je autorem?

německý lékař Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer

PRO TY, …

… kdo mají otevřenou mysl,
… kdo chtějí přijít nemocem na kloub,
… kdo souzní s tvrzením, že psychika a tělo představují propojené nádoby,
… kdo připouštějí, že emoce a pocity jsou rychlejší
než rozum,

… kdo uznávají, že bez prožívání jakožto vnitřní součásti psychiky to v životě nejde.

 O TOM, …

… že mezi prožíváním a nemocemi existují
jisté souvislosti,

… že na samém počátku nemocí stojí přesně definované, více či méně šokující prožitky,
… že prožívané se okamžitě manifestuje
na úrovni psychiky a těla,
... že tomu všemu velí mozek
… a že všechno má svůj smysl, je dokonale
sladěno a podléhá přísnému řádu.

Prožívání

Prožívání je jedna ze základních psychologických kategorií.
Je to sled uvědomovaných psychických zážitků duševního obsahu.
Jedná se o vnitřní a subjektivní dění.

Z pohledu Germánské nové medicíny® jsou důležité prožitky (příklady naleznete níže), k nimž dochází
za jasně vymezených podmínek
.

O jaké podmínky jde, se dozvíte v mini-eBooku, který je ke stažení zdarma.
Kromě toho také pochopíte, že o tom, jakou nemoc „chytíte“, rozhoduje to, s čím si prožité asociujete. 
Rozhodující je totiž emoční náboj, který dané situaci,
byť by trvala jen zlomek vteřiny, přisoudíte.
Většinou se to celé
děje nevědomky... :(
Díky eBooku rovněž konečně porozumíte otravným bolestem v krku!
A ne, nachlazení za ně nemůže. :)

ANO, chci si e-book přečíst

Příklady prožitků, které mohou vést k onemocnění:

porušení (fyzické nebo psychické) nedotknutelnosti,

rapidní pokles vlastní sebe-hodnoty,

narušení hranic vnějšího, ale i vnitřního „revíru“,

nenadálá ztráta blízkého člověka,

strach o život (vlastní i cizí).

Podrobnější informace o ne-mainstreamovém medicínském modelu Dr. Hamera načerpáte, když se vydáte TUDY:

chci vědět víc