Proč jsem zvolila kontroverzní podtitul

Upozornění: Pakliže nebudete všem termínům zde uvedeným rozumět, je to tím, že se jedná o specifický slovník Dr. Hamera. Veškeré pojmy jsou srozumitelně vysvětleny ve velkém eBooku.

Co tvrdí školská medicína o příčinách nemocí (pokud tedy je vůbec schopna nějakou příčinu jmenovat, neboť až příliš často sama přiznává, že přesná příčina jí dosud známa není, např. ZDE nebo TU), nelze ve velké většině případů potvrdit ani vyvrátit. Je možné tomu jen věřit.

Na jakém základě si troufám na takto silné prohlášení? Posuďte sami:

Nádorová onemocnění jsou onemocnění s předpokládanou multifaktoriální etiologií. Na jejich vzniku se podílí celá řada faktorů, ať už samostatně nebo v kombinaci a můžeme hovořit o shlukování rizikových faktorů.                                                                                                  Zdroj To znamená, že v současné době jsou nádorová onemocnění (rakovina prsu, plic, kolorektální rakovina postihující tlusté střevo a konečník aj.) chápána jako vícefaktoriální onemocnění, kde vedle genetických abnormalit hrají významnou roli také zevní faktory. Podle školské medicíny tedy může mít rakovina (vzali jsme si ji za příklad) řadu příčin. Když to lékaři nevyjde s jednou příčinou, promptně vytáhne z klobouku další. Neuspěje-li kupříkladu s genetickou predispozicí („Ne, pane doktore, v naší rodině opravdu nikdo neměl rakovinu prsu/plic/tlustého střeva/…“), může zmínit věk, osobní dispozici, špatnou stravu, kouření apod. Toto skutečně není možné ověřit (verifikovat)! A proto můžeme mainstreamovou medicínu (alespoň pokud jde o rakovinu) s klidem označit za nevědeckou. Je to jen pytel domněnek a hypotéz.

Šoupneme-li pod drobnohled Germánskou novou medicínu® Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerda Hamera, dostáváme se na úplně jiný level!

Tento geniální německý lékař zformuloval již před 40 lety přesné příčiny všech nám známých nemocí, které vznikají takzvaně sami od sebe[1]. Ty leží v monokauzálních (uznávající jedinou příčinu) biologických konfliktech, které jsou vyvolány více či méně šokujícími momenty, jež Dr. Hamer pojmenoval po svém tragicky zesnulém synovi Syndromem Dirka Hamera (DHS). Děje, které se v okamžiku „úderu“ takového DHS spouští, pak Dr. Hamer nazval Smysluplnými biologickými zvláštními programy (SBS). Vše se to odehrává synchronně na třech úrovních – psychika, mozek, orgán. 

Systém GNM® je založen na bázi příslušnosti tkání, orgánů a orgánových soustav k jednotlivým zárodečným listům. U mnoha biologických konfliktů, které jsou řízeny malým či velkým mozkem, ne však mozkovým kmenem, stanovil Dr. Hamer dokonce tělesnou stranu, která se tohoto procesu účastní, resp. je nějak postižena (na základě pravidla biologické pravorukosti/levorukosti).[2]

Dále Dr. Hamer popsal s neochvějnou přesností, co se na výše zmíněných třech úrovních odehrává, pokud

a)     příčina není vyřešena a biologický konflikt je stále aktivní,
b)     příčina je vyřešena, ale po proběhlé epi-krizi a návratu k normotonii (normálu, resp. zdraví) dochází díky recidivám opakovaně k reaktivaci proběhlého „programu“ (SBS)
        – uvázlá hojivá fáze typu A,
c)      příčina je vyřešena, ale před nástupem epi-krize dochází díky recidivám opakovaně k přerušení probíhajícího „programu“ (SBS) – uvázlá hojivá fáze typu B,
d)     příčina je definitivně vyřešena, ep-ikrize proběhla a nedochází k reaktivaci „programu“ – trvalý návrat do normotonie/normálu/zdraví.

Mimo to Dr. Hamer doplnil ke každému Smysluplnému biologickému zvláštnímu programu (SBS) přibližně 100 dodatečných a přezkoumatelných faktů, na něž by mohly směřovat dotazy. Tím splnil veškerá kritéria kladená na vědeckou práci.

Germánská nová medicína® je vědou, kterou může  každý zažít na vlastním těle a kdy je jakýkoliv případ reprodukovatelný. Nevyužívá žádných dogmat a vysvětluje, že v přírodě neexistuje nic nesmyslného či zlého. Jsme-li nějakou situací zastiženi nepřipravení, zaskočí-li nás či šokuje nějaký moment, dochází ke spuštění adekvátních Smysluplných biologických zvláštních programů (SBS), které v principu sledují cíl znovunastolení původního (zdravotního) stavu. Ve školské medicíně se oproti tomu ošetřují pouze symptomy – pomocí chemoterapie, skalpelu či ozařování (hovoříme stále o rakovině) –, což má v nejednom případě za následek trvalé poškození. O obnovení původního zdravotního stavu nemůže být řeč.

Poznámka č. 1: Dr. Hamer sepsal o systému GNM®, resp. jeho klíčových pěti biologických přírodních zákonech řadu publikací a sestavil přehledné vědecké tabulky.

Poznámka č. 2: To, že je GNM® přírodní vědou, potvrdil mimo jiné Dr. Hans-Ulrich Niemitz, profesor dějin přírodních věd a techniky:

Podle kritérií platných pro přírodní vědy musí být (Germánská) nová medicína v souladu se současným stavem vědy a dosaženým stupněm poznání prohlášena za správnou. Školská medicína, viděno stejným úhlem pohledu, je oproti ní beztvarou kaší, kterou kvůli zásadně špatně pochopeným (domnělým) faktům není možné falzifikovat, nemluvě pak o verifikaci. Podle kritérií hodnocení vědecké práce musí proto být označena za mišmaš hypotéz a tím za nevědeckou a podle zdravého lidského rozumu za chybnou.                                            Zdroj                                                                                                                                                                                                                                                             [1] Neplatí to pro otravu, poranění a nemoc z nedostatku důležitých živin.

[2] Dále se v GNM® zohledňuje např. hormonální status jedince.

Košík

Košík je prázdný.