ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Seznamte se, prosím, s informacemi o tom, jak bude s vašimi osobními údaji nakládáno, a s vašimi právy, které máte v souvislosti se zákonem č. 127/2005 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (jinak také GDPR).


Kdo je správcem?

Mgr. Kateřina Palounková, IČ: 66796059, adresa Vídeňská 855/64, 692 01 Mikulov, zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Mikulov, telefon: +420 603 761 583, e-mail: palounkovak@gmail.com.

Jaké údaje sbírám?

Plně respektuji důvěrný charakter vašich dat. Zpracování údajů – jméno, příjmení, popřípadě adresa, a email – je možné na základě vámi uděleného souhlasu (např. kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo na příslušný odkaz v e-mailu) nebo při nákupu on-line produktů či využití nabízených služeb.

Za jakým účelem jsou vaše údaje zpracovávány?

Údaje jsou využívány pro plnění smlouvy, z důvodů plnění oprávněných zájmů správce a z důvodů plnění zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona o účetnictví.

Tyto osobní údaje jsou nezbytné k tomu, aby bylo s vámi jako klientem možné uzavřít smlouvu a poskytnout službu. V případě, že osobní údaje neposkytnete, není možné smlouvu uzavřít a nelze poskytnout službu.

Přihlášení k newsletteru

Dále jsou vaše osobní údaje využívány za účelem zasílání nově uveřejněných blogových příspěvků, tipů a dalšího užitečného obsahu. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás novinky ode mne zajímají. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu.

Odebírání newsletteru můžete kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého emailu nebo zasláním oznámení na můj e-mail palounkovak@gmail.com.

Jak dlouho budu údaje uchovávat?

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy uzavřené mezi mnou jako správcem a vámi jako klientem a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. podle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Vaše údaje budu uchovávat po dobu, po kterou budete o poznatky týkající se GNM® jevit zájem, tedy dokud budete otevírat e-maily ode mne. Pokud neotevřete po dobu jednoho roku ani jeden můj e-mail, budu mít za to, že o informace nemáte zájem a vaše údaje (e-mailová adresa a jméno) budou smazány.

Kdo má přístup k údajům?

V prvé řadě já jako správce – Mgr. Kateřina Palounková (IČ: 66796059, se sídlem Vídeňská 855/64, 692 01 Mikulov) –, jelikož tento web provozuji. Zavazuji se zachovávat o nich mlčenlivost.

Jako správce můžu dále pověřit zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele, a to pouze za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny v těchto pravidlech.

Ke dni vzniku těchto pravidel využívám tyto zpracovatele:

  • ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Mlejnku 764/18, Praha 4, 147 00, IČO: 02762943, DIČ: CZ02762943.
  • Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II, IČ: 24197190, DIČ: CZ24197190, provozovatel Simpleshopu.

Bezpečnost, web a cookies

Jako správce dbám na bezpečnost osobních údajů svých klientů. Nakládání s vašimi osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení ochraně osobních údajů (GDPR).

Při zpracování osobních údajů kladu velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

Využívám pouze cookies, které jsou potřebné pro provoz webových stránek a dále funkční soubory cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé soubory písmen a číslic, které jsou umístěny ve vašem prohlížeči nebo na pevném disku vašeho počítači, pokud s tím souhlasíte. Cookies obsahují informace, které jsou přenášeny na pevný disk vašeho počítače.

Vezměte prosím na vědomí, že využívám též služeb třetích stran. Tyto mohou rovněž využívat cookies, nad kterými nemám žádnou kontrolu. Jde především o poskytovatele služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Způsob ukládání a využité cookies třetích stran se řídí zásadami přijatými těmito třetími stranami, jež jsou dostupné na následujících stránkách: https://www.google.com/analytics/.

Cookies můžete kdykoliv zablokovat pomocí aktivace nastavení na vašem prohlížeči, který vám umožňuje odmítnout nastavení všech. Pokud však použijete nastavení prohlížeče pro zablokování všech cookies (včetně základních cookies), nebudete mít pravděpodobně přístup k části nebo celku mých stránek.

Kromě základních souborů cookies všechny cookies vyprší po 2 letech.

Na co máte právo?

  • Vzít svůj souhlas kdykoliv zpět. Kontaktujte mě na palounkovak@gmail.com. Pokusím se vám maximálně vyhovět.
  • Požadovat po mně informaci, jaké údaje zpracovávám, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
  • Dále můžete požádat o opravu, aktualizaci nebo výmaz těchto údajů. (V některých případech jsem vázána zákonnou povinností a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na váš e-mail.)
  • Můžete též požádat o ukončení zasílání e-mailových zpráv. S pomocí odhlašovacího odkazu v patičce každého e-mailu se můžete kdykoliv sami odhlásit.
  • Máte právo na přenositelnost údajů.

Kam se můžete obrátit?

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracovávám v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte mě, prosím, na e-mail palounkovak@gmail.com.

Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 14.10.2020.

Košík

Košík je prázdný.